• linked in
Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg

Namens Bureau Jeugdzorg met verhuurder een nieuwe huuroveerkomst overeengekomen waarbij rekening is gehouden met flexibiliteit in de lengte van de huurovereenkomst en flexibiliteit in teruggave van kantoorruimte.

Probleemstelling
Ter uitvoering van een strategisch huisvestingsadvies opgemaakt door bureau Draaijer & Partners uit Groningen is door 10HOOG voor Bureau Jeugdzorg in Zwolle een aantal doelstellingen opgesteld, welke als leidraad dienden voor de heronderhandeling locatie Zwolle. Deze doelstellingen omvatte o.a.:
1. flexibiliteit in de lengte van de huurovereenkomst,
2. een lagere huurprijs per m2, en
3. de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst kantoorruimte terug te geven.
Plan van aanpak
Allereerste een uitgebreide huurwaarde waardering van de bestaande kantoorruimte in Zwolle. Daarop volgende het opstellen van een longlist en shortlist van vergelijkbaar aanbod in Zwolle en vervolgens het doen van diverse bezichtigingen. Na dit marktvergelijk zijn de onderhandelingen opgestart met de verhuurder wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een huurovereenkomst welke perfect aansloot op de vooraf gestelde doelstellingen.
Resultaat
Een besparing op de huurprijs van meer dan 25%, een flexibele huurovereenkomst met diverse eenzijdige breakopties voor opdrachtgever en de mogelijkheid voor Bureau Jeugdzorg om per verdieping kantoorruimte af te stoten.